Обществени поръчки по ЗОП - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове обществени поръчки по зоп: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателен диалог, Процедура по договаряне с обявление, Процедура по договаряне без обявление, Конкурс за проект.

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 115
 • „ДОСТАВКА на МПС-та /нови/ при условията на финансово обвързан лизинг за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Перник”

  АОП номер: E-31-00-012210 E-31-00-012212
  Вид на процедурата: Състезателен диалог
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 17:50:57
  Разгледай досие
 • ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 150 ОУ ЦАР СИМЕОН І, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР"

  АОП номер: 04624-2016-0001
  Вид на процедурата: Процедура по договаряне без обявление
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 12:57:53
  Разгледай досие
 • Доставка на топлинна енергия с топлоносител водна пара за нуждите на СОУ "Христо Ботев"- гр.Враца

  АОП номер: 632183-2014-11
  Вид на процедурата: Процедура по договаряне без обявление
  Дата и час на публикуване: 2016-12-16 13:03:56
  Разгледай досие
 • „Доставка на горива за нуждите на „В и К”ООД Перник “ по 6 обособени позиции

  АОП номер: 759698
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2016-11-25 21:46:08
  Разгледай досие
 • Доставка на газьол за отопление за нуждите на ОДЗ 01 Маргаритка за отоплителен сезон 2015 /2016 г.

  АОП номер: 02781-2015-0001
  Вид на процедурата: Процедура по договаряне без обявление
  Дата и час на публикуване: 2016-11-16 13:08:38
  Разгледай досие