Обществени поръчки по ЗОП - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове обществени поръчки по зоп: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателен диалог, Процедура по договаряне с обявление, Процедура по договаряне без обявление, Конкурс за проект.

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 119
 • "Доставка на калциев оксид или еквивалент за технологичните нужди на „ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД"

  АОП номер: 00217-2016-0008
  Вид на процедурата: Процедура по договаряне без обявление
  Дата и час на публикуване: 2017-04-15 15:33:28
  Разгледай досие
 • Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от ПГ и от 1-7 клас от ОУ”Христо Смирненски” гр.Хасково за учебната

  АОП номер: 781946
  Вид на процедурата: Процедура по договаряне без обявление
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 15:56:48
  Разгледай досие
 • „ДОСТАВКА на МПС-та /нови/ при условията на финансово обвързан лизинг за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Перник”

  АОП номер: E-31-00-012210 E-31-00-012212
  Вид на процедурата: Състезателен диалог
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 17:50:57
  Разгледай досие
 • ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 150 ОУ ЦАР СИМЕОН І, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР"

  АОП номер: 04624-2016-0001
  Вид на процедурата: Процедура по договаряне без обявление
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 12:57:53
  Разгледай досие
 • Доставка на топлинна енергия с топлоносител водна пара за нуждите на СОУ "Христо Ботев"- гр.Враца

  АОП номер: 632183-2014-11
  Вид на процедурата: Процедура по договаряне без обявление
  Дата и час на публикуване: 2016-12-16 13:03:56
  Разгледай досие