Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за планиране, организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в „Национален Дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-10-01 10:00:00