Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Доставка и монтаж на театрални столове за Театър „Азарян”

Дата и час на публикуване: 2016-10-19 15:41:09Последна промяна: 2016-10-31 09:08:45
АОП номер: 02715-2016-0008 Статус: затворена

Доставка и монтаж на до 425 броя театрални столове за Театър „Азарян“ със следните минимални изисквания: - Ергономични. -Конструкция: метална с прахово покритие. - С акустичен панел. - С панел против износване на нивото, на което зрителите от горния ред докосват с крака седалките от предния ред. -Начин на закрепване/монтаж: челен, за монтиране към вертикалната страна на стъпалото. -Пружинен механизъм за прибиране на седалката. -Номерация: номер на ред и номер на място. -Размери: ?Височина от пода до края на облегалката: от 980 до 1 000 мм; ?Широчина: от 500 до 540 мм; ?Дълбочина с прибрана седалка: от 520 до 540 мм; ?Дълбочина със спусната седалка: от 720 до 740 мм. - Сертификати за негоримост и пожарна безопасност от сериите UNE 23727-90 и EN 1021 или еквивалентни. - Гаранционен срок от датата на монтаж: минимум 36 календарни месеца. - Изработване на план-скица във векторен формат на разположението на седалките в театъра.

Индивидуален номер на процедурата: 0001400
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 200000.00
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39112000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-09 18:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: -
 • Телефон/и за контакт: -
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-19 15:55:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055053277
  Удостоверено време: 19.10.2016 15:55:49
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2016 12:55:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-10-19 15:55:54
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055053289
  Удостоверено време: 19.10.2016 15:55:54
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2016 12:55:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-19 15:55:58
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055053295
  Удостоверено време: 19.10.2016 15:55:58
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2016 12:55:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-10-28 12:09:35
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055319221
  Удостоверено време: 28.10.2016 12:09:35
  Удостоверено време по UTC: 28.10.2016 09:09:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-10-31 17:34:54
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055409745
  Удостоверено време: 31.10.2016 17:34:54
  Удостоверено време по UTC: 31.10.2016 15:34:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 3

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-11-02 14:07:18
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055468527
  Удостоверено време: 02.11.2016 14:07:18
  Удостоверено време по UTC: 02.11.2016 12:07:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 4

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-11-03 15:32:16
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055504010
  Удостоверено време: 03.11.2016 15:32:16
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2016 13:32:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-22 15:17:27
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057408558
  Удостоверено време: 22.11.2016 15:17:27
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2016 13:17:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-12-27 16:07:46
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062848380
  Удостоверено време: 27.12.2016 16:07:46
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2016 14:07:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 10:34:21
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064083625
  Удостоверено време: 04.01.2017 10:34:21
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 08:34:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 10:34:58
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064083698
  Удостоверено време: 04.01.2017 10:34:58
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 08:34:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 10:39:00
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064084187
  Удостоверено време: 04.01.2017 10:39:00
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 08:39:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 10:40:47
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064084385
  Удостоверено време: 04.01.2017 10:40:47
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 08:40:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори