Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Проектиране и изпълнение на обект „Клуб „СТАРТЕР“ в НДК“

Дата и час на публикуване: 2016-10-03 13:42:09
АОП номер: 02715-2016-0007 Статус: затворена

Проектиране и изпълнение на обект „Клуб „СТАРТЕР“ в НДК с видове и количества дейности, подробно описани в Технически спецификации - част от документацията за участие в процедурата.

Индивидуален номер на процедурата: 0001314
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 500000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-01 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Александър Бабинов
 • Телефон/и за контакт: 0889655225
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 13:46:38
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053541938
  Удостоверено време: 03.10.2016 13:46:38
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2016 10:46:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 13:46:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053541960
  Удостоверено време: 03.10.2016 13:46:49
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2016 10:46:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 13:47:02
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053541979
  Удостоверено време: 03.10.2016 13:47:02
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2016 10:47:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-10-21 13:05:03
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055112918
  Удостоверено време: 21.10.2016 13:05:03
  Удостоверено време по UTC: 21.10.2016 10:05:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация при производство по обжалване

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-10-31 17:03:32
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055408951
  Удостоверено време: 31.10.2016 17:03:32
  Удостоверено време по UTC: 31.10.2016 15:03:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-12-14 17:13:01
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060760076
  Удостоверено време: 14.12.2016 17:13:01
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2016 15:13:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-05 15:57:25
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064290878
  Удостоверено време: 05.01.2017 15:57:25
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2017 13:57:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-26 10:33:27
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065530063
  Удостоверено време: 26.01.2017 10:33:27
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2017 08:33:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-03 17:28:55
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065946338
  Удостоверено време: 03.02.2017 17:28:55
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2017 15:28:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори