Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г

„Осигуряване на система за управление на събитията, акредитация и регистрация на делегациите за целите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.”

Дата и час на публикуване: 2017-04-20 13:53:48Последна промяна: 2017-04-20 13:53:17
АОП номер: 05371-2017-0002 Статус: затворена

Осигуряване на Система за управление на събития, акредитация и ригистрация на делегациите за целите на Българското председателство на Съвета на Евпропейския съюз през 2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002227
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 1416666.66 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 72260000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-25 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Христина Христова
  • Телефон/и за контакт: 02 4040545
Документи