Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-07-14 09:33:26Последна промяна: 2017-07-14 09:33:17
АОП номер: 00831-2017-0009 Статус: отворена

Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МТБ - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0002601
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 78000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277 607
Документи