Община Дулово

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 00043-2017-0004статус: отворена

„Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа за село Руйно, Община Дулово“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-22 12:15:57
АОП номер: 00043-2017-0003статус: отворена

Ремонт на улична мрежа на територията на община Дулово

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-14 13:55:23
АОП номер: 00043-2017-0002статус: прекратена

Рехабилитация на улична и пътна мрежа на територията на Община Дулово

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-04-26 13:01:01
АОП номер: 00043-2017-0001статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за Направление „Социални услуги” - ,,Домашен социален патронаж’’, ,,Обществена трапезария’’ гр.Дулово и ДВХПР с.Правда

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-15 16:26:25
АОП номер: 00043-2016-0008статус: възложена

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Дулово 2016-2017г.“ по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2016-10-21 10:17:58