Община Дулово

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00043-2016-0009статус: възложена

Обособена позиция 1: Покупка на горива, смазочни материали и консумативи за автомобили и автобуси на община Дулово. Обособена позиция 2: Доставка на дърва и въглища

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2016-12-22 17:00:00