Детска Градина Приказен Свят село Николово

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Приказен свят"

Дата и час на публикуване: 2017-04-07 12:37:58Последна промяна: 2017-04-07 12:36:29
Допълнителна информация по процедурата

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ"Приказен свят"-прогнозна стойност 26 869лв/двадесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и девет /лв.

Документи
 • Указание за подготовка на документи на ДГ "Приказен свят"

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 12:38:22
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069128442
  Удостоверено време: 07.04.2017 12:38:22
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2017 09:38:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за откриване на Обществена поръчка на ДГ"Приказен свят"07.04.2017

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 12:38:26
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069128448
  Удостоверено време: 07.04.2017 12:38:26
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2017 09:38:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация на ДГ"Приказен свят"07.04.2017

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 12:38:29
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069128450
  Удостоверено време: 07.04.2017 12:38:29
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2017 09:38:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи на ДГ"Приказен свят" 07.04.2017

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 12:38:33
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069128451
  Удостоверено време: 07.04.2017 12:38:33
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2017 09:38:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява в АОП на ДГ"Приказен свят" от 07.04.2017

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 12:38:36
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069128456
  Удостоверено време: 07.04.2017 12:38:36
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2017 09:38:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор на ДГ"Приказен свят" 07.04.2017

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 12:38:40
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069128458
  Удостоверено време: 07.04.2017 12:38:40
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2017 09:38:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори