Център за спешна медицинска помощ - град Кърджали

Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на ЦСМП КЪРДЖАЛИ по обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2017-04-18 15:27:20Последна промяна: 2017-04-18 15:26:59
ID номер: 9063429 Статус: възложена

Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на ЦСМП-Кърджали по обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0002221
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 39545.27 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-25 15:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева Маргарита Момчилова
  • Телефон/и за контакт: 036165940
Документи