Център за спешна медицинска помощ - град Шумен

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Шумен през 2017г./2018г., с краен срок на договора - 28.02.2018г.”

Дата и час на публикуване: 2017-03-13 16:11:37Последна промяна: 2017-03-13 16:11:10
Статус: отворена

Доставка на медицински консумативи за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Шумен през 2017г./2018г. с краен срок на договора - 28.02.2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002085
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Шумен
Прогнозна стойност: 11000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-20 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Галина Коцева Дренакова
 • Телефон/и за контакт: 054 800327
Документи
 • Обява за събиране на оферти за доставка на мед.консумативи за ЦСМП Шумен

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 16:11:03
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068117916
  Удостоверено време: 13.03.2017 16:11:03
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 14:11:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за одобряване на обявата, документацията за участие, техническата спецификация и проекта на договор.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 16:44:56
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068119449
  Удостоверено време: 13.03.2017 16:44:56
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 14:44:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за обява на профила на купувача на ЦСМП Шумен, публикувана в РОП с импортен №9062270/13.03.2017г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 16:54:13
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068119854
  Удостоверено време: 13.03.2017 16:54:13
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 14:54:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата, съдържаща образци, указания и проект на договор.

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 17:04:27
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068120160
  Удостоверено време: 13.03.2017 17:04:27
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 15:04:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 17:06:57
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068120230
  Удостоверено време: 13.03.2017 17:06:57
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 15:06:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на ценово предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 17:09:15
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068120304
  Удостоверено време: 13.03.2017 17:09:15
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 15:09:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори