ЦСМП град Пловдив

Обществена поръчка с предмет извършване на задължителназастраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите"и застраховка "Злопулука"на местата в МПС, застраховка "Автокаско" и задължителна застраховка "Професионална отговорност" на медицинския персонал на ЦСМП-Пловдив.

Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:19
ID номер: 9066320 Статус: отворена

Процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет извършване  на задължителна  застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" и застраховка "Злопулука"на местата в МПС, застраховка "Автокаско" и задължителна застраховка "Професионална отговорност" на медицинския персонал на ЦСМП-Пловдив. 

Индивидуален номер на процедурата: 0002604
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 45500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Марияна Здравчева
 • Телефон/и за контакт: 032/642414
Документи
 • Заповед обществена поръчка

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:24
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486856
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:24
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:27
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486862
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:27
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:30
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486865
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:30
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация обособена позиция 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:32
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486869
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:32
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация обособена позиция 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:35
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486873
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:35
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация обособена позиция 3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486875
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:38
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:40
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486877
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:40
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 15:32:43
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072486881
  Удостоверено време: 17.07.2017 15:32:43
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 12:32:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори