Бургасбус ЕООД

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 1
Документи към процедура по чл.20, ал.4

Организиране и провеждане на обучения в изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01,

Краен срок за подаване на оферта: 0000-00-00 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-18 16:06:52
Документи към процедура по чл.20, ал.4

Дейности по информация и публичност в изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01,

Краен срок за подаване на оферта: 0000-00-00 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-26 15:18:40