Бургасбус ЕООД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: отворена

Доставка на автомобил за превоз на трудноподвижни лица за нуждите на “Бургасбус”ЕООД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-01-16 14:02:35
статус: затворена

Доставка и монтаж на ръчна подземна поливна система, необходима за поддръжка на паркова растителност в изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на пазара на

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-29 13:30:01
статус: възложена

Доставка на оборудване, необходимо за поддръжка на паркова растителност в изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-01 12:54:44