Бургасбус ЕООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 00049-2017-0003статус: възложена

Доставка на масла (моторни и трансмисионни), моторни масла за автобуси в гаранция, антифриз и греси за нуждите на "Бургасбус"

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2017-03-28 13:59:32
АОП номер: 00049-2017-0002статус: възложена

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД чрез Стоковата борса

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2017-02-16 08:22:41
АОП номер: 00049-2017-0001статус: възложена

Доставка на моторно масло за високо натоварени дизелови двигатели за автобуси в гаранция за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас чрез Стоковата борса

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2017-02-16 08:22:38
АОП номер: 00049-2016-0015статус: възложена

Доставка на антифриз и моторно масло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2016-12-23 10:32:41
АОП номер: 00049-2016-0014статус: възложена

ДОСТАВКА НА ЛИЗИНГ НА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ ЗА МАСОВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА ”БУРГАСБУС” ЕООД

Вид процедура за възлагане: Договаряне с предварителна покана за участие
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-05 11:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-20 15:40:46