Бургасбус ЕООД

Доставка на природен газ - компресиран за отопление на обекти на "Бургасбус" ЕООД за една година чрез Стокова борса

Дата и час на публикуване: 2015-11-27 08:12:50
АОП номер: 00049-2015-0009 Статус: възложена

Доставка на природен газ-компресира за отоление на обекти, собственост на "Бургасбус" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0000441
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-27 14:08:58
 • Договор за изпълнение

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-17 11:39:21
 • Договор за изпълнение

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-17 11:40:09