Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка на хранителни продукти по следните групи: „Пакетирани стоки, Зеленчукови и плодови консерви, Плодове и зеленчуци, Месо и месни продукти – риба и яйца,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-19 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-07 14:19:06
статус: възложена

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2017 година

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-02 17:23:49
статус: възложена

Доставка чрез покупка на специализирана машина - комбиниран багер товарач (употребяван) за нуждите на Община Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-07-11 16:49:56
статус: възложена

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор на три сгради – „Многофамилна

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-06-29 15:26:36
статус: възложена

Основен ремонт на Общински път KNL 1013 /път ІІІ – 602/Бобов дол – Коняво/-Бабинска река-Долистово-път KNL 1016/Долистово –Новоселяне/; Основен ремонт на път KNL 1015/път KNL 1014

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-06 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-06-20 11:16:00