39 СОУ Петър Динеков София

Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от 39 СУ "П.Динеков"

Дата и час на публикуване: 2017-05-05 13:56:02
АОП номер: 02407-2017-0001 Статус: отворена

Обществената порачка включва доставка на учебници и учебни помагала за учениците от 1 до 7 клас от 6/шест/ издателства, а именно:

Издателство "Архимед 2", Издателство "Бит и техника" ООД, Издателство "Анубис-Булвест" ООД, Издателство "Просвета-София "АД, издателство"Слово" и Издателство"Даниела Убенова-Биланска"

Индивидуален номер на процедурата: 0002317
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 21605.54 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи